loader image

Future Tourism konferencija, Budva, Crna Gora

Future Tourism konferencija se održava u Budvi i okuplja predstavnike industrije turizma, hotelijerstva i MICE industrije. Program konferencije čine istaknuti predavači iz 10 zemalja Evrope, koji svake godine okupi mlade učesnike iz preko 15 zemalja Evrope. Radi podsticanja angažovanja mladih, tokom konferencije se održava i takičenje zainteresovanih učesnika u case study prezentacijama, dok međunarodni žiri čine tri predstavnika industrije. Konferencija, na kojoj se uvek govori o aktuelnim temama, ima dodatnu vrednost jer na jednom mestu okuplja predstavnike industrije, profesore fakulteta za turizam i hotelijerstvo, kao i mlade ljude, kojima se daje prostor da uzmu aktivno učešće u događaju, kao i da steknu nova znanja iz stručne, kao i akademske perspektive.