loader image

Menadžment Događaja

Planiranje, Organizovanje, Kontrola i Vođenje naša su uža specijalnost kada su u pitanju svi segmenti neophodni za realizaciju nekog događaja. Dosadašnje iskustvo omogućava nam da kreiramo događaje različitih vrsta i obima. Bilo da je u pitanju događaj lokalnog ili međunarodnog karaktera, kao i u zemlji, regionu ili inostranstvu, spremni smo da saslušamo Vašu ideju i predložimo Vam najbolja rešenja za njenu realizaciju. Najbolji prostor i njegovo uređenje, dizajn događaja, marketing događaja, program događaja, tehnička podrška na događaju, ketering, upravljanje ljudskim resursima, smeštaj i transfer učesnika događaja, prodaja ulaznica, komunikacija sa saradnicima, sve su to segmenti koje BIT Events tim može da ispuni bilo da se radi o pojedinačnim uslugama ili celokupnom menadžmentu događaja.

Ostale usluge

Koncerti i pozorišni nastupi

Hibridni događaji

Sportski događaji

Konsultantske usluge

Tim Bilding

Podsticajna Putovanja

Festivali

Svečanosti

Poslovni Događaji

Sajmovi