loader image

Sportski događaji

Sportski događaji – Sportski događaji su javni dogadaji, koji okupljaju veliki broj gledalaca, Naš cilj je da Vaš sportski događaj privuče veliku pažnju i interes sportske i društvene javnosti kao i da se omoguće najbolji i najprofesionalniji uslovi za realizaciju sportskog događaja. BIT Events tim organizuje: međunarodne, nacionalne, regionalne i lokalne sportske događaje.

Ostale usluge

Koncerti i pozorišni nastupi

Hibridni događaji

Konsultantske usluge

Tim Bilding

Podsticajna Putovanja

Festivali

Svečanosti

Poslovni Događaji

Sajmovi

Menadžment Događaja